Vijesti i aktuelnosti

Državno debatno takmičenje (Jahorina, 14.-16.12.2012.)

Piše: prof. Mirzet Hamzić

U organizaciji Centra za kulturu dijaloga Bosne i Hercegovine u hotelu Kristal na Jahorini, u periodu od 14. do 16.12.2012. godine održano je Državno debatno takmičenje.

Na takmičenju je, među 24 škole iz svih krajeva Bosne i Hercegovine učestvovala i Gazi Husrev-begova medresa.

Sistem takmičenja odvijao se na način da su sve škole imale po četiri debatna sučeljavanja i dvije ekipe sa najviše pobjeda i bodova plasirale su se u finale.

Državno debatno takmičenje (Jahorina, 14.-16.12.2012.)

Gazi Husrev-begova medresa je imala susrete sa sljedećim školama: GIMNAZIJA I SŠC “PETAR KOČIĆ” ZVORNIK, SSŠ “NEDŽAD IBRIŠIMOVIĆ” ILIJAŠ, CENTAR ZA SLIJEPU I SLABOVIDNU DJECU i GIMNAZIJA “PETAR KOČIĆ” SRBAC i zabilježila sve pobjede. To je, uz povaljan skor prikupljenih bodova, bilo dovoljno za ulazak u finale. Finalno sučeljavanje imali su sa Behram-begovom medresom iz Tuzle i pobjedom osvojili prvo mjesto na ovom takmičenju.

Gazi Husrev-begovu medresu predstavljali su Hadžić Sejjaf IVa, Išerić Azra IIId i Huseinbašić Muhamed IIIb razred. Učenike je pripremao i na takmičenje vodio Mirzet Hamzić, nastavnik bosanskog jezika i književnosti.

Državno debatno takmičenje (Jahorina, 14.-16.12.2012.)

Učenici su od CKD-a Bosne i Hercegovine nagrađeni putovanjem u Budvu na internacionalno takmičenje a Hadžić Sejjaf je postignutim rezultatom ostao u krugu debatanata iz kojeg će se formirati tim koji će Bosnu i Hercegovinu predstavljati na Svjetskom debatnom takmičenju.