Vijesti i aktuelnosti

Stručno savjetovanje za medrese

U četvrtak, 16. januar 2014. godine u Elči Ibrahim-pašinoj medresi u Travniku je održano Stručno savjetovanje za medrese u organizaciji Vjerskoprosvjetne službe Rijaseta Islamske zajednice u BiH.

Program savjetovanja je obuhvatio direktore, pomoćnike direktora, sekretare, pedagoge, odgajatelje, članove aktiva nastavnih predmeta s izmijenjenim planom i članove komisija medresa.

Moderator Savjetovanja je bio Seid Eminović, koordinator za medrese pri VP službi Rijaseta. U plenarnom dijelu govorio je rukovodilac VP službe dr. Amir-ef. Karić te izvjestioci Komisije koju je formirao Rijaset kako slijedi:

  • mr. Mensur Husić je predočio novi Nastavni plan kao uvod u razmatranje Nastavnih programa Akaida, Fikha, Povijesti islama, Historije, Engleskog jezika i Matematike; prof. Amela Numanagić je predočila aktivnosti i planove u vezi sa unapređenjem odgojnog procesa u medresama;

  • Benaris Šehić je obrazložio prijedlog Pravila o osnivanju i radu srednjoškolskih odgojno-obrazovnih ustanova Islamske zajednice;

  • prof. Dženan Handžić je predočio aktivnosti radne grupe za dugoročni plan razvoja medresa; i

-mr. Dževdet Šošić je predoči plan aktivnosti medresa na promotivnom polju.

Na Savjetovanju je bila i prezentacija elektronskog dnevnika medresa koju je imao predstavnik Fakulteta informacionih tehnologija iz Mostara.

Nakon toga je uslijedio rad u tematskim grupama (aktivi, radne grupe, komisije) koje su pripremile i rezime savjetovanja, zaključke.

U Savjetovanje je uključena i posjeta ministra za vakufe Države Katar dr. Al-Kuvarija i Reisul-uleme o kojoj možete čitati u zasebnoj vijesti.

Izvor: rijaset.ba