Vijesti i aktuelnosti

Posjeta JU Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo

Foto i tekst: Adem Dinarević

Danas je karijerna savjetnica u CISO centru Tamara Jakupović održala predavanje maturantima Medrese, te iznijela podatke od trenutnom stanju deficitnih i suficitnih zanimanja na našem i inostranom tržištu.

Gospođa Jakupović je ukazala na važne faktore prilikom zapošljavanja, te savjete, kako prilikom upisa na fakultet, tako i stupanja u radni odnos sa poslodavcima.

Sigurno da je ovo predavanje bilo korisno za naše maturante koji se nalaze na raskršću života, i koji od ovakvih predavanja mogu izvući veliku korist.