Vijesti i aktuelnosti

Svečana akademija 2014

Gazi Husrev-begova medresa u Sarajevu ove godine ispraća 464. generaciju maturanata i 32. generaciju maturantica.

Ove godine je Gazi Husrev-begovu medresu završilo 109 maturanata, 50 maturanata i 59 maturantica.