Vijesti i aktuelnosti

Održana debata o temi “Škole su najodgovornije za vršnjačko nasilje”

U ponedjeljak, 23. novembra 2015. godine, u Gazi Husrev-begovoj medresi održana je debata u kojoj su učestvovali članovi debatnog kluba “Ad Factum” Gazi Husrev-begove medrese i učenice Katoličkog školskog centar “Sv. Josip” Sarajevo.

Debata je organizirana pod pokroviteljstvom Centra za kulturu dijaloga, a tema debate bila je “Škole su najodgovornije za vršnjačko nasilje”.

Debata je održana u formatu Karl Popper. Ovaj tip debatiranja preferira Debatni program BiH kao i najveći broj srednjih škola. U Karl Popper debati učestvuju dva tima po tri člana, tri do pet sudaca i mjeritelj vremena. Karl Popper debatni format, prije svega, ima za cilj da mlade ljude nauči zajedničkom radu kako u pripremanju debatnog materijala tako i javnoj prezentaciji, vještinama promišljanja i govorenja, kritičkom i logičkom mišljenju. Bitna karakteristika ovog tipa debate je zajednički rad. On se ispoljava u organizaciji rada tima, pronalaženju materijala kao i zajedničkim nastupom prilikom debatiranja.

Na kraju spomenimo da je u navedenoj debati pobijedila afirmacijska ekipa (“Ad Factum”, Gazi Husrev-begova medresa) u sastavu: Harun Aldobašić, Ahmedin Hurić i Isma Klepić.

Edin Balta, prof.