Vijesti i aktuelnosti

Konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta PROFESOR ARAPSKOG JEZIKA u školskoj 2015./2016. godini

Školski odbor Gazi Husrev-begove medrese, na osnovu Odluke broj: ŠO-03-1-579-2/15 od 09.12.2015. godine i Saglasnosti Rijaseta Islamske zajednice u BiH broj: 01-07-2-5097-1/15 od 15.12.2015. godine, a u skladu sa odredbom člana 81. Pravila medresa Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini raspisuje:

 

K O N K U R S

za popunu upražnjenog radnog mjesta u školskoj 2015./2016. godini

 

Profesor arapskog jezika…………………………….. 1 izvršilac, (18 časova sedmično), na određeno vrijeme do 30.06.2016. godine;

 

Uslovi: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu, Zakonom o srednjem obrazovanju, Pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje i normativnim aktima Škole, kandidati treba da ispunjavaju posebne uslove i to:

 

Stepen stručne spreme:
[list type=check_list]

 • VSS/VII stepen ili drugi ciklus (240 ETCS bodova) bolonjskog visokoobrazovnog procesa;

[/list]
Profil stručne spreme:
[list type=check_list]

 • profesor/bachelor arapskog jezika i književnosti,
 • magistar arapskog jezika i književnosti.

[/list]
Prednost pri angažmanu imaju kandidati sa završenom medresom.

 

Uz prijavu na konkurs sa kratkom biografijom, kandidati su obavezni dostaviti (original ili ovjerene kopije):
[list type=check_list]

 • odgovarajuće diplome fakulteta / diplome o završenoj medresi,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),

[/list]

 

Uz navedenu/obaveznu dokumentaciju kandidati mogu dostaviti i dodatnu dokumentaciju (original ili ovjerena kopija):
[list type=check_list]

 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
 • uvjerenje o položenom hifzu Kur'ana,
 • uvjerenje o radnom stažu u ustanovama obrazovanja na poslovima koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži konkursom,
 • uvjerenje o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stručne spreme i profila na poslovima koji se traži konkursom,
 • uvjerenje o dužini čekanja na posao na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traže konkursom,
 • uvjerenje o prosjeku ocjena tokom studiranja relevantnog za obavljanje posla koji se traže konkursom,
 • svjedočanstva o završenom I-IV razredu medrese.

[/list]
Po konačnosti odluke o izboru, izabrani kandidat dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad u obrazovanju.

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu dokumentaciju.

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzeti u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja.

Prijave sa dokazima o ispunjenju uslova isključivo putem pošte dostaviti na adresu: Gazi Husrev-begova medresa ul. Sarači br. 49. Sarajevo, sa naznakom: “Prijava na konkurs za profesora arapskog jezika”.

Dokumentacija kandidata koji nisu izabrani vraća se na lični zahtjev putem protokola Škole.

Napomena: Konkurs ostaje otvoren do 11.01.2016. godine.

 

Predsjednik Školskog odbora

hfz. dr. Munir Mujić

🎓 ALUMNIREGISTRACIJA
+