Vijesti i aktuelnosti

Javna debata u amfiteatru Gazi Husrev-begove medrese

Debatni klub Ad Factum organizirao je 12. maja 2016. godine javnu debatu u amfiteatru Gazi Husrev-begove medrese. Debatovalo se u dva debatna formata, a debatovali su članovi školskog debatnog kluba, učenici prvih i drugih razreda.

Prva debata je održana u formatu Karl Popper o temi „Autoritativniji profesori postižu bolje rezultate u obrazovanju“. Članovi afirmacijske ekipe su: Zukić Asim, Omerhodžić Mustafa i Tucaković Harun, dok su u sastavu negacijske debatovali: Tulić Sadžid, Zaimović Tarik i Alajbegović Senad. Odlukom sudija negacijska ekipa je pobijedila, dok je za najboljeg debatanta proglašen Harun Tucaković.

Druga debata održana je u parlamentarnom World Schools formatu o temi „Igre na sreću su dokaz propasti i siromaštva društva“. Mirnes Mujezinović je predstavljao vladu, dok je Hamza Jelić zastupao opoziciju. Vlada je uspjela da dokaže tezu i uvjeri sudije u ispravnost svojih stavova.

Debata je organizirana na incijativu profesora Edina Balte koji vodi debatni klub Ad Factum i koji je pripremao učenike za debatu. Ovom događaju je prisustvovao veliki broj učenika i profesora Gazi Husrev-begove medrese.