Vijesti i aktuelnosti

Popravni maturski ispit za redovne učenike četvrtog razreda u junskom ispitnom roku školske 2015/16. godine

Popravni maturski ispit za  učenike četvrtog razreda, u junskom ispitnom roku, održat će se u subotu, 18.6.2016. godine, u 14:00 sati.