Vijesti i aktuelnosti

Udruženje za blagostanje UB Sarajevo – Rahma international Kuwait i Međunarodna islamska humanitarna organizacija IICO iz Kuwaita donirali 60.000,00 eura za realizaciju projekta rekonstrukcije i adaptacije I, II i III sprata muškog internata Gazi Husrev-begove medrese

U srijedu, 24.08.2016. godine, direktor Gazi Husrev-begove medrese hfz. mr. Mensur Malkić primio je direktora Vakufske direkcije dr. hfz. Senaida Zajimovića i predstavnika Udruženja za blagostanje UB Sarajevo – Rahma international Kuwait, gospodina Aymana El Fakawy.

Povod za ovaj susret bila je donacija u iznosu od 60.000,00 eura koju je Vakufska direkcija obezbjedila putem Udruženja za blagostanje UB Sarajevo – Rahma international Kuwait i Međunarodne islamske humanitarne organizacije IICO iz Kuwaita za realizaciju projekta rekonstrukcije i adaptacije I, II i III sprata muškog internata Gazi Husrev-begove medrese, čija ukupna vrijednost radova iznosi 264.203,73 KM (135.085,23 €). Radi se o dijelu donacije čiji preostali dio će uskoro biti realiziran.

Direktor Gazi Husrev-begove medrese hfz. mr. Mensur Malkić iskoristio je priliku da se zahvali Udruženju za blagostanje UB Sarajevo – Rahma international Kuwait, Međunarodnoj islamskoj humanitarnoj organizaciji IICO iz Kuwaita i Vakufskoj direkciji, prijateljima naše škole, na nesebičnoj pomoći u realizaciji pomenutog projekta. Direktor Malkić je informisao goste da će odobrena sredstva biti utrošena u prvu fazu projekta koja se odnosi na rekonstrukciju i adaptaciju sanitarnih čvorova.