Vijesti i aktuelnosti

Gazi Husrev-begova medresa bogatija za još jednog doktora nauka

U ponedjeljak, 24.10.2016. godine, hfz. mr. Đevad Hrvačić, profesor hadisa i fikha u Gazi Husrev-begovoj medresi odbranio je doktorsku disertaciju na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu na temu: „Normativnost prakse Muhammeda, alejhisselam, u kulturi ishrane, odijevanja i održavanja lične higijene i stekao akademsku titulu doktor islamskih nauka iz oblasti hadisa.

Hfz. dr. Đevad Hrvačić rođen je 01.03.1969. godine u Vlasinju, Mrkonjić Grad, gdje je završio osnovnu školu. Obrazovanje je nastavio u Gazi Husrev-begovoj medresi koju završava školske 1987./1988. godine. Titulu hafiza stekao je odmah po završetku Medrese. Akademsko obrazovanje nastavio je na Jordanskom univerzitetu u Ammanu na kojem je diplomirao 1997. godine, a zvanje magistra islamskih nauka stekao je u aprilu, 2010. godine na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu odbranivši magistarski rad na temu: „Fenomen idžazetname sa posebnim osvrtom na hadiske idžazetname kod bošnjaka“.

Doktoratom hfz. Hrvačića Gazi Husrev-begova medresa je postala bogatija za još jednog doktora nauka, nakon što je u januaru ove godine profesorica Behija Durmišević odbranila doktorsku tezu o temi “Filozofija povijesti Arnolda Toynbeeja između antropocentrizma i teocentrizma” na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a potom 05. aprila 2016. godine, Safija Malkić, profesorica akaida i tefsira  odbranila doktorsku disertaciju na Internacionalnom Univerzitetu u Novom Pazaru pod nazivom „Osnovna odgojna područja u sunnetu Muhammeda, a.s.“.