Vijesti i aktuelnosti

Obilježen Međunarodni dan djeteta

U ponedjeljak, 21.11.2016. godine, na času Građanskog obrazovanja/Demokratije i ljudskih prava, obilježen je Međunarodni dan djeteta. Učenice IVc odjeljenja naše škole bile su podjeljene u pet grupa, koje su imale zadatak da na kreativan način prikažu kako je to biti dijete u društvu, koja su njihova prava i čemu se treba više posvetiti pažnja.

Svaka grupa odabrala je način prezentacije teme, panoima, glumom i video projekcijom. Prva grupa je putem video projekcije govorila o Konvenciji o pravima djeteta.

Druga je putem panoa prezentirala koja su to dječija prava, te nas zabavila kratkom pjesmicom čiji tekst su napisale učenice ove grupe. Treća grupa je glumom dočarala kako se najbolje ophoditi prema djetetu i kako svako dijete treba da ima jednaka prava na igru i djetinjstvo. Četvrta je kroz šale pokazala kako to djeca gledaju na svijet oko sebe. Peta grupa je zaključila čas kratkim kvizom.