Vijesti i aktuelnosti

Završeni radovi na rekonstrukciji i sanaciji krova na zgradi Gazi Husrev-begovog hanikaha

U ponedjeljak, 26.12.2016. godine završeni su radovi na rekonstrukciji i sanaciji krova na zgradi Gazi Husrev-begovog hanikaha. Radovi su obuhvatili preslaganje i zamjenu postojeće ćeramide te zamjenu oluka. Izvođač radova bila je građevinska firma specijalizovana za radove na objektima kulturno-historijskog naslijeđa Neimari d.o.o. Sarajevo, a investitor radova je bila Gazi Husrev-begova medresa.

Završetkom radova na objektu Hanikaha zaključena je jedna uspješna godina u kojoj je menadžment Medrese uspio obezbjediti sredstva i realizirati planirane projekte.