Vijesti i aktuelnosti

Učenici Gazi Husrev-begove medrese na manifestaciji „Otvoreni dani hemije“

U srijedu, 13. aprila 2017 godine grupa učenica i učenika Gazi Husrev-begove medrese sa profesoricom hemije Muškom Memišević posjetili su manifestaciju “Otvoreni dani hemije” na Odsjeku za hemiju Prirodno-rnatematičkog fakulteta u Sarajevu.

Manifestacija je namijenjena zainteresovanirn učenicima osnovnih i srednjih škola i ima za cilj da kroz interesantne eksperimente prezentira Katedru za analitičku hemiju, Katedru za organsku hemiju i biohemiju, Katedru za fizikalnu hemiju, Katedru za opštu i anorgansku hemiju, te Kabinet za rnetodiku nastave hemije i Kabinet za tehnologiju i radiohemiju. Tokom posjete naši učenici su obišli laboratorije na Odsjeku za hemiju i prisustvovali izvodenju eksperimenata. U razgovoru sa profesorima, asistentima i studentima Odsjeka, imali su priliku da dobiju informacije o vrstama i načinu studiranja na Odsjeku za hemiju.