Vijesti i aktuelnosti

Popravni maturski ispit za učenike koji su upućeni na polaganje popravnog ispita u majskom roku školske 2016/17. godine

Popravni maturski ispit za učenike koji su, u majskom roku školske 2016/2017. godine, upućeni na polaganje popravnog ispita održat će se u subotu, 17.06.2017. godine prema sljedećem rasporedu:

 

– Pismeni ispit iz bosanskog i arapskog jezika u 11.00 sati,

  • Usmeni ispit iz kiraeta i fikha u 14.00 sati.