Vijesti i aktuelnosti

Tribina “Susreti sa…”: dr. sc. Jasmin Hodžić

Foto: Muhammed Mušanović

U ponedjeljak, 11. septembra 2017. godine, u amfiteatru Gazi Husrev-begove medrese održano je predavanje za učenike i učenice u organizaciji udruženja učenika „Gazi Husrev-beg“ u okviru redovne tribine „Susreti sa“… o temi „Bosanski jezik – aktuelni trenutak“,

Gost predavač je bio dr. sc. Jasmin Hodžić, profesor na Institutu za jezik Univerziteta u Sarajevu na Odjeljenju za proučavanje standardnog/savremenog jezika.

 

 

Biografija

Dr. sc. Jasmin Hodžić je rođen 9. 3. 1984. godine Stocu. Godine 2003. dobija zvanje elektrotehničara računarske tehnike i automatike, po završetku Elektrotehničke škole u Mostaru. Doktorsku disertaciju: Tipovi sintaksičkog ambigviteta u bosanskom jeziku odbranio je 10. januara 2017. na Fakultetu humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru. Na istoimenom fakultetu je stekao zvanje magistra humanističkih nauka iz područja lingvistike (2013. godine) odbranivši magistarski rad na temu: Sintaksičko-semantička analiza katenativnih glagola u bosanskom jeziku , te diplomu profesora bosanskog jezika i književnosti (2009. godine).

Bosanski jezik i književnost je kao srednjoškolski profesor predavao u Karađoz-begovoj medresi u Mostaru, te u Mašinsko-saobraćajnoj školi u Mostaru.

Godine 2011. na matičnom fakultetu izabran je u zvanje asistenta, uža naučna oblast lingvistika, poslije čega u svojstvu saradnika kratko radi na Odsjeku za bosanski jezik i književnost, i na Odsjeku za komunikologiju, a kasnije i na Nastavničkom fakultetu u Mostaru. (…)

Više na: http://www.izj.unsa.ba/bs/o-nama/saradnici/jasmin-hodzic