Vijesti i aktuelnosti

Posjeta EU Info centru

Dana, 18. 10. 2017. godine, jedan broj učenika izborne grupe predmeta Historija-Geografija, kao i jedan broj učenica u okviru nastavnog predmeta Građansko obrazovanje/ Demokratija i ljudska prava, posjetili su EU Info centar, gdje su dobili više informacija o Evropskoj uniji i projektima EU info centra.

Voditelj aktivnosti: Selma Ćerimagić, prof. historije

🎓 ALUMNIREGISTRACIJA
+