Vijesti i aktuelnosti

Simulacija sjednice Gradskog vijeća Grada Sarajeva

U ponedjeljak, 30.10.2017. godine, u okviru nastavnog predmeta Građansko obrazovanje/ Demokratija i ljudska prava, učenice četvrtog razreda održale su simulaciju sjednice Gradskog vijeća Grada Sarajeva, u sali za sastanke sarajevske Vijećnice.

Učenice su izrazile svoje zadovoljstvo što su vježbu realizovale u Vijećnici, a postignut je i cilj nastavnog časa, tj. učenice su usvojile  zanje o tome koje su to nadležnosti Gradskog vijeća.

 

Voditelj aktivnosti: Selma Ćerimagić, prof.