Vijesti i aktuelnosti

Tribina „Susreti sa…“: prof. dr. Fikret Karčić

U četvrtak, 02. novembra 2017. godine, u sklopu tribine „Susreti sa…“, u amfiteatru Gazi Husrev-begove medrese, održano je predavanje  na temu “Nasilje, religija i pravo”. Predavanje za učenike i učenice naše škole održao je prof. dr. Fikret Karčić, redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Profesor Karčić govorio je učenicima o slučajevima nasilja i terora koji su se dešavali kroz povijest motivisani religijom i ideologijom, kao i o ulozi države i vjerskih zajednica u borbi protiv nasilja, odnosno njegovom preveniranju. Na kraju, učenici su imali priliku da postavljaju pitanja na temu predavanja.

Prof. dr. Fikret Karčić je profesor Komaparativne pravne historije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Predavao je na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, Marmara univerzitetu u Istanbulu, Mejdunarodnom islamskom univerzitetu Malezija, Univerzitetu u Oslu i Boise State University (SAD).

Rodjen u Višegradu 1955. godine. Srednješkolsko obrazovanje stekao je u Gazi Husrev-begovoj  medresi u Sarajevu. Godine 1978. završio je Pravni fakultet u Sarajevu. Stepen magistra i doktora nauka stekao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1985. odnosno 1989. godine.

Njegov glavni akademski interes je historija islamskog prava i institucija u Bosni i Hercegovini u post-osmanskom periodu, reformistički pokreti u islamu, balkanski muslimani i komparativne pravne kulture.

Među objavljenim djelima Fikreta Karčića izdvajaju se Šerijatski sudovi u Jugoslaviji 1918-1941 (Sarajevo: Islamski teološki fakultet,  1985), Društveno-pravni aspekt islamskog reformizma (Sarajevo: Islamski teološki fakultet, 1990), The Bosniaks and the Challanges of Modernity: Late Ottoman and Hapsbury Times (Sarajevo: El-Kalem, 1999),  Studije o šerijatskom pravu i institucijama (Sarajevo: Centar za napredne studije and El-Kalem, 2011), Metodi istraživanja u islamskim naukama (Sarajevo: El-Kalem and Centar za napredne studije, 2013), Muslimani Balkana:“istočno pitanje“ u XX vijeku (Sarajevo: Centar za napredne studije, 2014) and The Other European Muslims: A Bosnian Experience (Sarajevo: centar za napredne studije, 2015).