Vijesti i aktuelnosti

Javni konkurs za izbor i imenovanje na pozicije predsjednika i članova u školskim odborima srednjih škola kao javnih ustanova na području Kantona Sarajevo

Na osnovu čl. 144. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 23/17), Pravilnika o izboru, nadležnostima i načinu rada školskih odbora srednjih škola Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 42 /17), a u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH (“Službene novine F BiH” br. 12/03, 34/03 i 65/13), ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo raspisuje

JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje na pozicije predsjednika i članova u školskim odborima srednjih škola kao javnih ustanova na području Kantona Sarajevo

I

U Školski odbor srednje škole, srednjoškolskog i školskog centra kao javne ustanove sa područja Grada, biraju se:
1. Predstavnik osnivača – Ministarstva
za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Ministarstvo) – (predsjednik) 1 član
2. Predstavnik Grada 1 član
3. Predstavnik roditelja učenika 1 član
4. Predstavnik radnika škole 1 član.

U Školski odbor srednje škole, srednjoškolskog i školskog centra kao javne ustanove izvan područja Grada, biraju se:
1. Predstavnik osnivača – Ministarstva (predsjednik) 1 član
2. Predstavnik općine na čijem području se škola nalazi 1 član
3. Predstavnik roditelja učenika 1 član
4. Predstavnik radnika škole 1 član.

Izuzetno, u školski odbor srednje škole, srednjoškolskog i školskog centra kao javne ustanove koju je osnovala vjerska zajednica odnosno crkva samostalno ili sa drugim pravnim ili fizičkim licem, biraju se:
1. Predstavnik osnivača 1 član
2. Predstavnik Ministarstva 1 član
3. Predstavnik roditelja učenika 1 član
4. Predstavnik radnika škole 1 član.

 

[gview file=”http://www.medresa.ba/wp-content/uploads/2017/11/Javni-poziv-za-imenovanje-ŠO.pdf” save=”1”]

[gview file=”http://www.medresa.ba/wp-content/uploads/2017/11/obrazac-1a.doc” save=”1”]

[gview file=”http://www.medresa.ba/wp-content/uploads/2017/11/obrazaci_izjave_i_pitanja_o_sukobu_interesa_0.doc” save=”1”]

Izvor: mon.ks.gov.ba