Vijesti i aktuelnosti

Direktor Uprave za obrazovanje i nauku Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u službenoj posjeti Gazi Husrev-begovoj medresi

U srijedu, 20. decembra 2017. godine, našu školu je posjetio Ibrahim-ef. Begović, direktor Uprave za obrazovanje i nauku Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini sa saradnikom Seid-ef. Eminovićem, stručnim savjetnikom za srednje obrazovanje u Upravi. Bila je ovo prva zvanična posjeta Gazi Husrev-begovoj medresi Ibrahima ef. Begovića od imenovanja na poziciju direktora Uprave za obrazovanje i nauku Rijaseta.

U ulozi domaćina predstavnike Uprave primio je i izrazio im dobrodošlicu direktor hfz. mr. Mensur Malkić sa saradnicima: mr. Dževadom Plehom, pomoćnikom direktora za internat, Halimom Husićem, pomoćnikom direktora za nastavu, Sabahetom Ahmetagić, pedagogom i Benarisom Šehićem, sekretarom Medrese.

Direktor Malkić je informisao goste o broju upisanih učenika i odjeljenja u školskoj 2017/2018. godini, kadrovskim i materijalno-tehničkim uslovima rada Škole. Direktor je naglasio da su završeni radovi na rekonstrukciji i adaptaciji internata čime su se stekli bolji uslovi za život i rad učenika u zgradi muškog odjeljenja, završena je rekonstrukcija dvorišta, u toku su radovi na adaptaciji zbornice, a u narednoj godini planiramo, ako Bog da, realizirati prokjekat rekonstrukcije školskog dijela zgrade što podrazumijeva radove na zamjeni untrašnje stolarije na učionicama i kabinetima, rasvjetnih tijela u učionicama i hodnicima (led rasvjeta), pvc poda u učionicama i hodnicima, instaliranje sistema vatrodojave, te zamjena kompletnih el. instalacija.

Međutim, primarni cilj u narednom periodu  nam je rekonstrukcija i adaptacija zgrade ženskog odjeljenja Gazi Husrev-begove medrese. Do sada je urađen idejni projekat, pokrenut postupak za izdavanje urbanističke saglasnosti  koji podrazumijeva i saglasnost Zavoda za zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa Kantona Sarajevo jer stari objekat ima status spomenika kulture nulte kategorije. S obzirom da se radi o zahtjevnom projektu koji iziskuje značajna finansijska sredstva očekujemo podršku Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Smatramo da je ovo primarni projekat Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, istaknuo je direktor Malkić.

Direktor Begović se zahvalio na riječima dobrodošlice i čestitao na uspješno realiziranim projektima menadžmenta Medrese, te izrazio spremnost na pomoć i podršku koju Uprava za obrazovanje i nauku Rijaseta, u okviru svojih nadležnosti, može pružiti pri realizaciji rekonstrukcije i adaptacije zgrade ženskog odjeljenja Gazi Husrev-begove medrese. Cilj uprave je da medrese u Bosni i Hercegovini pružaju najbolje uslove za odgoj i obrazovanje naših učenika kako bi što više njih imalo priliku proći kroz odgojno-obrazovni sistem Islamske zajednice. U tom smislu ćemo podržati svaki projekat koji unapređuje rad naših medresa, naglasio je direktor Begović.

Gosti su u pratnji domaćina obišli zgradu internata i posjetili dva odjeljenja na nastavi.