Vijesti i aktuelnosti

Popravni ispiti u avgustovskom ispitnom roku školske 2017/18. godine

[wc_box color=”danger” text_align=”left”]

Popravni ispit za redovne učenike koji su na kraju II polugodišta školske 2017/18. godine upućeni na popravni ispit iz jednog ili dva predmeta održat će se u ponedjeljak, 27. avgusta 2018. godine, sa početkom u 10:00 sati.[/wc_box]

Napomena: Prijave dostaviti u sekretarijat medrese na dan polaganja ispita.