Vijesti i aktuelnosti

Nova hafiza Amina Išerić – učenica Gazi Husrev-begove medrese

U ponedjeljak, 10. septembra 2018. godine, hifz je položila Amina Išerić, učenica četvrtog razreda Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu pred hafiskom komisijom Rijaseta IZ-e u Bosni i Hercegovini, u sastavu: hafiz Ismet-ef. Spahić, predsjednik, hafiz mr. Mensur-ef. Malkić, član i hafiz Haso-ef. Popara, član. Hafiza Amina polagala je hifz u periodu od 27. augusta do 10. septembra 2018. godine u prostorijama Gazi Husrev-begovog mekteba, a muhafiz joj je bio hafiz Sadrudin-ef. Išerić.

Hafiza Amina Išerić, kćerka Sadrudina i Sadžide iz Sarajeva, rođena je u Islamabadu – Pakistan, 14. januara 2001. godine. Mekteb je pohađala kod hfz. Sadrudin-ef. Išerića. Osnovnu školu „Vrhbosna“ u Sarajevu završila je 2015. godine. Trenutno je učenica 4. razreda Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu.

Hifz je počela učiti 2013. godine a posljednje stranice memorisala je 2018. godine.

Bila je pobjednica na više mektebskih takmičenjima u organizaciji Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Čestitamo mladoj hafizi Amini Išerić, njenoj porodici, muhafizu i članovima Nastavničkog vijeća Gazi Husrev-begove medrese.