Vijesti i aktuelnosti

Gazi Husrev-begovu medresu posjetila grupa studenata iz Švedske

U srijedu, 24. oktobra 2018. godine, Gazi Husrev-begovu medresu posjetila je grupa studenata iz Švedske, nakon što su istog dana posjetili Memorijalni centar Srebrenica – Potočari. Radi se, naime, o studijskoj grupi koja je izrazila želju da posjeti i Gazi Husrev-begovu medresu interesujući se za historijat medrese, uvjete rada, broj učenika, nastavne planove i programe, perspektivu svršenika medrese… Poseban interes pokazali su prema ideji formiranja internacionalnog odjeljenja Gazi Husrev-begove medrese koje bi pokrivalo potrebe brojnih muslimanskih zajednica u Evropi. 

Ulogu domaćina ovom prilikom preuzeo je Halim Husić, prof., pomoćnik direktora za nastavu, koji je, između ostalog, prisutnima prikazao promotivni film o medresi, predstavio historijat škole i način na koji ona danas djeluje. Osim toga, bilo je riječi i o mogućnostima studiranja nakon završetka medrese i statusu diplome po kojoj svršenici medrese više ne nose zvanje imamhatib mu'allim.