Vijesti i aktuelnosti

Tribina „Susreti sa…“ dr. El-Harun Selimović

U utorak, 23. oktobra 2018. godine, u sklopu tribine „Susreti sa…“, u amfiteatru Gazi Husrev-begove medrese, održano je predavanje  na temu “Tehnike učenja i pamćenja”. Predavanje za učenike i učenice naše škole održao je dr. El-Harun Selimović, klinički psiholog.

Govoreći o temi „Tehnike učenja i pamćenja” dr. Selimović je osvjetlio pojam učenja kao bitno svojstvo čovjeka kroz koje se on ostvaruje u povijesti, a zatim je izložio nekoliko metoda i tehnika efikasnijeg usvajanja znanja i pamćenja naučenog.

Dr. Elharun Selimović rođen je u Žepču i po vokaciji je klinički psiholog i terapeut. Završio je studij psihologije na Sveučilištu u Zagrebu. Od 1996. godine radi kao klinički psiholog u Općoj bolnici u Konjicu. Autor je brojnih knjiga iz oblasti psihologije. Između ostalog autor je dva fakultetska i jednog srednjoškolskog udžbenika iz oblasti psihologije, te koautor brojnih naučnih radova na kongresima i simpozijima, u zemlji i inostranstvu.