Vijesti i aktuelnosti

Delegacija Gazi Husrev-begove medrese posjetila Karađoz-begovu medresu u Mostaru

Karađoz-begovu medresu su, 6. marta 2019. godine, posjetili predstavnici Gazi Husrev-begove medrese iz Sarajeva. Delagaciju Gazi Husrev-begove medrese činili su mr. hfz. Mensur Malkić, direktor škole, profesor Halim Husić, pomoćnik direktora za nastavu, profesor Dževad Pleh, pomoćnik direktora za internat, te Benaris Šehić, sekretar škole. 

Bila je to službena posjeta Karađoz-begovoj medresi, kao vid saradnje između dvije bh. medrese. Razgovarano je o određenim iskustvima, te o jačanju odgojno-obrazovnog procesa dviju medresa.

Delegaciju iz Sarajeva ugostili su prof. hfz. Aid Tulek, direktor Karađoz-begove medrese, profesor Suljo Cikotić, pomoćnik direktora za Internat, te Almir Potur, sekretar škole.

Delegacija iz Sarajeva prisustvovala je časovima Kiraeta i Povijesti islama u Karađoz-begovoj medresi. Gosti su obišli prostorije Medrese i Internata.

Zaključeno je da se saradnja dviju medresa nastavi i u budućnosti, te da se razvijaju određeni projekti koji će doprinijeti kvalitetnijem školovanju u ovim medresama.

Izvor: medresamostar.com