Vijesti i aktuelnosti

Nagrade za najurednije spavaonice u internatu u školskoj 2018/2019. godini

U petak, 28. juna, 2019. godine odgajatelji Šehrizada Durović i Merzuk Đulan uručili su nagrade učenicima i učenicama čije su spavaonice bile najurednije tokom školske 2018/2019. godine.

Riječ je o spavaonici broj 304 u zgradi ženskog odjeljenja u kojoj su smještene učenice: Saliha Mustafić, Esma Petrovac, Lamija Nezirović, Emina Zubača, Šejma Hasak, Amila Čaušević, Eldina Osmanović, Amina Kozlić, Emina Berbić i Lamija Mujak, te spavaonici broj 210 u zgradi muškog odjeljenja Gazi Husrev-begove medrese u kojoj borave učenici: DavudAldobašić, Ajdin Gadžun i Mustafa Mukača.