Vijesti i aktuelnosti

Kurbani 2019.

U Gazi Husrev-begovoj medresi možete izvršiti uplatu za kurban po cijeni od 350 KM (uplate isključivo u KM)

Uplate na blagajni Medrese svakim danom od 08:00 do 21:00 sati.

Zadnji dan uplate: subota, 10. avgust 2019. godine

Informacije na tel: 033 534 888

INSTRUKCIJA ZA PLAĆANJE PREKO RAČUNA U BIH

BANKA: VAKUFSKA BANKA DD SARAJEVO

RAČUN: 1602005500015065

SVRHA UPLATE: KURBAN ZA GAZI HUSREV-BEGOVU MEDRESU