Vijesti i aktuelnosti

Popravni ispiti u avgustovskom ispitnom roku školske 2018/19. godine

[wc_box color=”danger” text_align=”left”]

Popravni ispit za redovne učenike koji su na kraju II polugodišta školske 2018/2019. godine upućeni na popravni ispit iz jednog ili dva predmeta održat će se u ponedjeljak, 26. avgusta 2019. godine, sa početkom u 10:00 sati.[/wc_box]

Napomena: Prijave dostaviti u sekretarijat medrese na dan polaganja ispita.