Vijesti i aktuelnosti

Promovisano 68 doktora nauka Univerziteta u Sarajevu

Univerzitet u Sarajevu (UNSA) danas je na prigodnoj svečanosti u Narodnom pozorištu Sarajevo promovisao 68 doktora nauka. Dobrodošlicu prorektorima, dekanima fakulteta, doktorantima te njihovim porodicama i prijateljima poželio je rektor UNSA Rifat Škrijelj, koji je ukazao na značaj doktora nauka koji, kao intelektualna elita, imaju posebnu ulogu u procesu kreiranja budućnosti, jer predstavljaju istinsku stvarnost i potrebu 21. vijeka, te temelj kompetencije svake nacije i države.

Promovisano 68 doktora nauka Univerziteta u Sarajevu

– Istinski intelektualci su ti koji u sebi nose vitalnu humanost koja ne podnosi dovršenost, sebičnost, dogmatičnost i druge prepreke ljudskom progresu – kazao je, pored ostalog, rektor Škrijelj te doktorantima i njihovim porodicama poželio sreću i uspjeh u životu.

– Među danas 68 promoviranih doktora nauka nema ni jedno nezaposleno,  rekao je Škrijelj za Preporod.info. Dodao je da je vrlo važno to što je skoro jedna četvrtina danas promoviranih doktora i doktorica nauka dolaze iz raznih institucija iz regiona, iz balkanskih zemalja. – Tako smo tu danas imali doktora nauka iz Crne Gore, Makedonije, sa Kosova i moram reći da je Univerzitet u Sarajevu poprilično današnjom promocijom u sedamdesetoj godišnjici svoga postojanja pokazao jedan kvalitet, što je jako važno, jer naše zalaganje za kvalitet je jako veliko.

Naglasio je da je promovisanje ukupno 68 doktora sa 25 fakulteta znak da nema “velike hiperprodukcije doktora nauka na Univerzitetu u Sarajevu kakav imamo slučaj na nekim univerzitetima.”

Univerzitet u Sarajevu je danas promovisao deset kandidata doktora tehničkih nauka, devet kandidata na čast doktora medicinskih nauka, šest kandidata na čast doktora pravnih nauka, po četiri kandidata na čast doktora lingvističkih, socioloških, političkih i bioloških nauka, po dva kandidata na čast doktora ekonomskih, kriminalističkih, odgojnih, poljoprivrednih, biotehničkih, veterinarskih, upravnih i doktora nauka fizike u obrazovanju, te po jednog kandidata na čast doktora islamskih, zdravstvenih, sigurnosnih, filozofskih, književno-historijskih, komunikoloških, muzičkih, fizičkih, matematičkih nauka u obrazovanju, doktora nauka socijalnog rada i doktora nauka obrane i sigurnosti.

Dekan Fakulteta islamskih nauka (FIN) Zuhdija Hasanović je predstavio ovogodišnjeg doktoranta FIN-a hafiza Mensura Malkića. Disertaciju iz oblasti kiraeta “Pauzalne i početne forme u svjetlu autentičnih kiraetskih verzija” odbranio je pred komisijom u sastavu: dr. Enes Karić, predsjednik, dr. Halil Mehtić, član i dr. Dževad Šošić, mentor i član.

U ime doktoranata profesorima UNSA, rektorima, mentorima, roditeljima, prijateljima zahvalio je doc.dr. Amer Osmić koji je pored ostalog kazao da rezultat kojem svjedoče ne treba gledati kao individualni uspjeh pojedinca, već kao uspjeh kolektivnog napora zajednice, vlasti, univerziteta i porodice.

Kazao je da se svi moramo zajedno boriti da bh. društvo postane društvo znanja i kreativnosti, integriran faktor obrazovnog procesa koji bi svima omogućio izlazak iz marginaliziranih naučnih i društvenih zbivanja.

– Ne treba da bude cilj izvoziti radnu snagu koje se vrlo lagodno odričemo iako u nju mnogo investiramo, već cilj treba da bude ponuditi i konkurirati za naše ljude, tako što fokus stavimo na društvo i ekonomiju koja ima tri primarna cilja – znanje, kreativnost i inovacije – naglasio je Osmić.