Vijesti i aktuelnosti

Obavijest o terminima i načinu polaganja popravnog ispita za učenike IV razreda sa jednom slabom ocjenom na kraju II polugodišta, maturskih ispita…

Foto: Ilustracija

Popravni ispit 

Popravni ispit za učenike IV razreda u školskoj 2019/2020. godini, koji su na kraju II polugodišta imali nedovoljnu ocjenu iz predmeta Kiraet, polagat će se online, 27.5.2020. godine u 14:00 sati, po rasporedu koji će utvrditi razrednici učenika koji su upućeni na polaganje popravnog ispita.

Učenici koji imaju namjeru da pristupe polaganju popravnog ispita iz Kiraeta, u ovom terminu, obavezni su prijaviti se za polaganje razredniku kako bi razrednici utvrdili raspored polaganja.

Popravni ispit će polagati pred komisijom u sastavu:

 • Salih Haušić/Hajrudin Mešić (razrednik), predsjednik
 • Omer Zulić (predmetni nastavnik), ispitivač       
 • Nedžad Ćeman (odgajatelj), član

Maturski ispiti

Učenici koji su tokom četverogodišnjeg školovanja ostvarili odličan uspjeh i primjerno vladanje u svakom razredu oslobađaju se polaganja maturskih ispita uz obavezu online odbrane maturskog rada. Ostali učenici će online polagati maturske ispite prema rasporedu kojeg utvrde razrednici, a administrator za vanredne učenike.

Vanredni učenici koji u ovom ispitnom roku žele polagati maturu obavezni su prijaviti se administratoru za realizaciju online nastave (G Suite for Edu administrator) na email: mensurkerla@medresasa.edu.ba, u cilju dobijanja pristupnih podataka za polaganje putem online platforme.:

Napomena: Prijavu za polaganje maturskih ispita (svi maturanti su obavezni podnijeti prijavu za polaganje mature) dostaviti u sekretarijat najkasnije do 27.5.2020. godine.

Odbrana maturskog rada

Svi učenici su obavezni braniti maturski rad posredstvom online platforme, u ponedjeljak, 1.6.2020. godine u 14:00 sati, po rasporedu koju će utvrditi razrednici, odnosno administrator za vanredne učenike.

Učenici će braniti maturski rad pred komisijama u sastavu:

BOSANSKI JEZIK

 1. Mirzet Hamzić
 2. Maida Ćerimović
 3. Edin Balta

MATEMATIKA/INFORMATIKA

 1. Vedad Jupić
 2. Jasmina Šečerović-Botonjić
 3. Fatima Sedić

ENGLESKI JEZIK

 1. Merima Erkočević
 2. Seida Mustafić
 3. Edib Kafadar

ARAPSKI JEZIK/PEDAGOGIJA

 1. Almin Mahmutović
 2. Maida Vuković-Džakmić
 3. Hedija Jusupović

TJELESNI I ZDRAVSTVENI ODGOJ

 1. Omer Dervišević
 2. Džanita Resić
 3. Merzuk Đulan

HISTORIJA/DEMOKRATIJA I LJUDSKA PRAVA /GEOGRAFIJA

 1. Hajrudin Mešić
 2. Selma Ćerimagić
 3. Senaida Gerin

AKAID/FIKH/AHLAK

 1. Salih Haušić
 2. Muhamed Mehanović
 3. Behija Durmišević

KIRAET/FIKH/HADIS

 1. Omer Zulić
 2. Đevad Hrvačić
 3. Mensud Đulović

AKAID/TEFSIR/POVIJEST ISLAMA

 1. Elmir Mašić
 2. Mensur Kerla
 3. Nedžad Ćeman

BIOLOGIJA

 1. Dževad Hećo
 2. Naser Mehmedović
 3. Edina Sokolović-Lazović

HEMIJA 

 1. Muška Memišević
 2. Lejla Fulurija
 3. Šehrizada Durović

Maturski ispiti

Maturske ispite polažu redovni i vanredni učenici koji su se prijavili za polaganje maturskih ispita po rasporedu kojeg utvrde razrednici za redovne i administrator za vanredne učenike.

Vanredni učenici su obavezni uplatiti naknadu za polaganje maturskih ispita prije termina za polaganje.

Maturski ispiti će se polagati online, u terminima i pred komisijama, kako slijedi:

BOSANSKI JEZIK – 2.6.2020. godine, u 10:00 sati 

 1. Mirzet Hamzić, predsjednik
 2. Maida Ćerimović, ispitivač
 3. Edin Balta, član

ARAPSKI JEZIK – 2.6.2020. godine, u 14:00 sati 

 1. Senaida Gerin, predsjednik
 2. Almin Mahmutović, ispitivač       
 3. Hedija Juspović, član

FIKH – 3. i 4.6.2020. godine, u 14:00 sati

 1. Behija Durmišević, predsjednik
 2. Đevad Hrvačić, ispitivač
 3. Salih Haušić, član

KIRAET – 3. i 4.6.2020. godine, u 14:00 sati

 1. Mensud Đulović, predsjednik
 2. Omer Zulić, ispitivač       
 3. Lejla Fulurija, član

Napominjemo da su redovni učenici obavezni prijaviti se razredniku za polaganje maturskih ispita kako bi razrednici utvrdili raspored polaganja, dok su vanredni učenici obavezni prijaviti se administratoru za realizaciju online nastave (G Suite for Edu administrator) na email: mensurkerla@medresasa.edu.bau cilju dobijanja pristupnih podataka za polaganje putem online platforme i uplatiti naknadu za polaganje maturskih ispita.