Vijesti i aktuelnosti

Još jedna hafiza svršenica Gazi Husrev-begove medrese

U petak, 14. avgusta 2020. godine, Suada Husičić-Novalić uspješno je okončala polaganje hifza pred Komisijom Rijaseta IZ u BiH, u sastavu: hafiz Ismet-ef. Spahić, predsjednik; dr. hafiz Mensur-ef. Malkić, član; hafiz Haso-ef. Popara, član; i mr. hafiz Salih-ef. Halilović, član.

Još jedna hafiza svršenica Gazi Husrev-begove medrese

Od 5. augusta 2020. godine, učeći dnevno po 3 džuzʼa napamet, uspjela je za 10 dana proučiti cijeli Kurʼan i time steći titulu hafize Kurʼana Časnog. Muhaffiza joj je bila hfz. Medina Živčić-Moco, kojoj je Suada prva kandidatkinja.

Hifz je počela učiti kao učenica Gazi Husrev-begove medrese, ali zbog fakulteta i porodičnih obaveza, budući da je majka četverogodišnje djevojčice, jedno vrijeme je prestala sa učenjem. Hafiza Suada je uspješno memorisala sve stranice Kur’ana metodom krugova. Više puta je proučila hatmu po dva džuzʼa dnevno, te tri hatme po tri džuzʼa dnevno.

Hafiza Suada Husičić-Novalić, kćerka Muhameda i Hatidže, rođena je 21. januara 1986. godine u Željeznom Polju, Žepče. Završila je Gazi Husrev-begovu medresu i Odsjek za historiju na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Radi u OŠ Hamdija Kreševljaković u Sarajevu, kao nastavnica historije.

Iskrene čestitke upućujemo hafizi Suadi, njezinim roditeljima i porodici, kao i njenoj muhaffizi. Allah mubarek olsun!