Vijesti i aktuelnosti

Halid Jusić, svršenik Gazi Husrev-begove medrese, položio hifz

Halid Jusić, svršenik Gazi Husrev-begove medrese, položio hifz

U srijedu, 16. septembra 2020. godine, pred Komisijom za hifz Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, posljednje sure časnog Kur'ana proučio je Halid Jusić, sin Edhema i Alije iz Zenice i time stekao titulu hafiza Kur'ana.

Halid Jusić, svršenik Gazi Husrev-begove medrese, položio hifz

Halid Jusić rođen je u Travniku 27.10.2000. Završio je Osnovnu školu “Musa Ćazim Ćatic” u Gračanici kod Visokog, a zatim Gazi Husrev-begovu medresu kao odličan učenik.

Hifz je učio pred mr. hfz. Ammarom Bašićem.

Halid Jusić, svršenik Gazi Husrev-begove medrese, položio hifz

Polaganje hifza je trajalo od 02.9. do 16.9.2020. pred hafiskom komisijom: dr. kurra hfz Dževad Šošić, dr. hfz. Dževad Hrvačić, dr. hfz. Muhamed Čajlaković i mr. hfz. Abdulaziz Drkić.

Halid Jusić, svršenik Gazi Husrev-begove medrese, položio hifz

Pored hafiza Halida u porodici Jusić imamo još jednog hafiza koji je svršenik Gazi Husrev-begove medrese, hfz. Abdulvahid Jusić. Upućujemo iskrene čestitke hafizu Halidu, njegovoj porodici, muhafizu i kolektivu Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu.

🎓 ALUMNIREGISTRACIJA
+