Vijesti i aktuelnosti

Informacija o organizaciji i realizaciji odgojno-obrazovnog rada u osnovnim i srednjim školama na području KS u školskoj 2020/2021. g. (23.11. – 04.12.2020.)

Foto: Ilustracija

Uvažavajući naredbe, mjere i preporuke Kantonalnog štaba/stožera Federalnog ministarstva zdravstva, koje su usmjerene na prevenciju širenja infekcije COVID-19, obavještavamo Vas da Uputstvo o organizaciji i realizaciji odgojno-obrazovnog rada u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo u školskoj 2020/2021. godini za period od 23.10. do 6.11.2020. godine, broj: 11-34-31987-8/20 od 22.10.2020. godine, ostaje na snazi do 04.12.2020. godine.

Napominjemo da je Škola dužna pratiti aktuelnu epidemiološku situaciju i svs aktivnosti realizirati na način koji osigurava zaštitu zdravlja učenika i radnika. Ministarstvo kontinuirano sa nadležnim organima i institucijama pažljivo analizira stanje na terenu radi eventualnog donošenja novih mjera i smjernica za odvijanje neposrednog odgojno-obrazovnog nastavnog procesa u školama.

Sarajevo, 20. novembar 2020. godine

Izvor: Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo (dopis br. 11-34-31987-13/20)