Vijesti i aktuelnosti

Hadžinica Rasema Čaušević iz Žepča podijelila hedije hafizama i učenicama Gazi Husrev-begove medrese koje uče hifz

Hadžinica Rasema Čaušević iz Žepča podijelila hedije hafizama i učenicama Gazi Husrev-begove medrese koje uče hifz
Hadžinica Rasema Čaušević iz Žepča podijelila hedije hafizama i učenicama Gazi Husrev-begove medrese koje uče hifz

U srijedu, 01. juna 2022. godine, u amfiteatru Gazi Husrev-begove medrese, organiziran je prijem za hafize i učenice Medrese koje uče hifz. Prijem su organizirale profesorica Jasmina Šečerović-Botonjić i odgajateljica hfz. Almedina Bojić-Rizvić na inicijativu hadžinice Raseme Čaušević iz Žepča koja je izrazila želju da podijeli hedije hafizama i učenicama Gazi Husrev-begove medrese koje uče hifz.

Hadžinica Rasema Čaušević iz Žepča podijelila hedije hafizama i učenicama Gazi Husrev-begove medrese koje uče hifz
Hadžinica Rasema Čaušević iz Žepča podijelila hedije hafizama i učenicama Gazi Husrev-begove medrese koje uče hifz

U znak zahvalnosti, učenice su pripremile prigodan program uz dovu Allahu dž.š. da hadžinicu Rasemu nagradi za dobro koje čini, uveća joj bereket i podari dobro na oba svijeta.

Hadžinica Rasema Čaušević iz Žepča podijelila hedije hafizama i učenicama Gazi Husrev-begove medrese koje uče hifz
Hadžinica Rasema Čaušević iz Žepča podijelila hedije hafizama i učenicama Gazi Husrev-begove medrese koje uče hifz

U svom obraćanju učenicama, hadžinica Rasema je, između ostalog, poručila kako bi voljela da
ovo bude podsticaj za druge da slijede njezin primjer.

Hadžinica Rasema Čaušević iz Žepča podijelila hedije hafizama i učenicama Gazi Husrev-begove medrese koje uče hifz
Hadžinica Rasema Čaušević iz Žepča podijelila hedije hafizama i učenicama Gazi Husrev-begove medrese koje uče hifz
🎓 ALUMNIREGISTRACIJA
+