Elči Ibrahim-pašina medresa

Predstavnici Gazi Husrev-begove medrese u posjeti Elči Ibrahim-pašinoj medresi u Travniku
Predstavnici Gazi Husrev-begove medrese u posjeti Elči Ibrahim-pašinoj medresi u Travniku

U srijedu, 09. marta 2022. godine, direktor Gazi Husrev-begove medrese doc. dr. hfz. Mensur Malkić sa sradnicima Halimom Husićem, pomoćnikom direktora za nastavu, mr. Dževadom Plehom, pomoćnikom direktora za internat i sekretarom Benarisom Šehićem, posjetilli su Elči Ibrahim-pašinu medresu u Travniku. Domaćini su im bili direktor Elči Ibrahim-pašine medrese mr. Dževdet Šošić i pomoćnik direktora za internat Safet Durguti.