Izdvojeno

Foto: Ilustracija
Rang-lista kandidata i kandidatkinja primljenih u prvi razred Medrese koji su osnovnu školu završili na području Kantona Sarajevo

Primljeni kandidati i kandidatkinje obavezni su uz prijavu za upis (obrazac SŠ12) lično dostaviti originalnu dokumentaciju u Medresu u petak, 28. juna 2024. godine do 14.00, a najkasnije u ponedjeljak, 1. jula 2024. godine, također do 14.00.

Foto: Ilustracija
Preliminarna rang-lista kandidata i kandidatkinja primljenih u prvi razred Medrese koji su osnovnu školu završili izvan područja Kantona Sarajevo

Primljeni kandidati i kandidatkinje obavezni su uz prijavu za upis (obrazac SŠ12) lično dostaviti originalnu dokumentaciju u Medresu u petak, 21. juna 2024. godine, a najkasnije u ponedjeljak, 24. juna 2024. godine do 14.00.

Gazi Husrev-begova medresa osvojila prvo ekipno mjesto na takmičenju iz historije Bosne i Hercegovine učenika medresa Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini
Gazi Husrev-begova medresa osvojila prvo ekipno mjesto na takmičenju iz historije Bosne i Hercegovine učenika medresa Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini

Gazi Husrev-begovu medresu predstavljali su: Faruk Ahmić, Dženana Jašić, Davud Rešidbegović i Davud Kovačević.

Učenica Medrese Amina Okan treća na kantonalnom takmičenju iz bosanskog jezika i književnosti
Učenica Medrese Amina Okan treća na kantonalnom takmičenju iz bosanskog jezika i književnosti

U srijedu, 8. maja 2024. godine, u prostorijama JU Četvrta gimnazija Ilidža održano je kantonalno takmičenju iz nastavnog predmeta Bosanski jezik i književnost. Takmičenje se sastojalo u testiranju znanja iz pravopisa, gramatike i književnosti a svaku školu je predstavljao po jedan učenik odnosno učenica.

Učenici i učenice Gazi Husrev-begove medrese na Konferenciji "Model Institucija Bosne i Hercegovine"
Učenici i učenice Gazi Husrev-begove medrese na Konferenciji “Model Institucija Bosne i Hercegovine”

Gazi Husrev-begovu medresu su na ovoj konferenciji predstavljali učenici Ahmed Behaudin Mušanović, Lukman Babajić, Muhamed Mehić, Muhammed Begić, Sara Trako, lrma Bešo, Ahmed Karahmet, članovi Debatnog kluba “Ad Factum”, predvođeni profesoricom Vildanom Jahić.

Učenica Gazi Husrev-begove medrese osvojila 1. mjesto na Federalnom takmičenju iz matematike
Učenica Gazi Husrev-begove medrese osvojila 1. mjesto na Federalnom takmičenju iz matematike

Nedžma Durović, učenica drugog razreda Gazi Husrev-begove medrese, osvojila je prvo mjesto na Federalnom takmičenju iz matematike za srednje škole, održanom u subotu, 20. aprila 2024. godine, na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.