Vijesti i aktuelnosti

Promocija Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu u Gazi Husrev-begovoj medresi

U utorak, 27. februara 2024. godine, u amfiteatru Gazi Husrev-begove medrese održana je promocija Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu.

Tom prilikom su se učenicima i učenicama četvrtog razreda obratili prof. dr. Zuhdija Hasanović, redovni profesor i rukovodilac Katedre za hadis (poslaničku tradiciju) na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, te studenti hfz. Adnan Salihagić i Esma Klisura, alumnisti Gazi Husrev-begove medrese. Promotori su učenicima i učenicama Medrese predstavili značajne karakteristike Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, njegov historijat, strukturu studija te brojne pogodnosti koje nastavak obrazovanja na ovom Fakultetu nudi. Osim toga, studenti su govorili o brojnim vannastavnim aktivnostima koje realizira Udruženje studenata Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu.

Prof. dr. Zuhdija Hasanović naglasio je da o prestižnosti Fakulteta danas dovoljno govori uspostavljena naučno-istraživačka saradnja s brojnim univerzitetima u svijetu, posebno s centrima za islamsku teologiju u Njemačkoj, angažman akademskog osoblja u domovini i inozemstvu te posebno stručne kompetencije i duhovne i moralne vrline svršenika i svršenica Fakulteta koji kao imami, hatibi, muallimi i muallime, nastavnici i nastavnice, profesori i profesorice vjeronauke, profesori i profesorice temeljnih islamskih nauka u medresama i na fakultetima te u drugim odgojno-obrazovnim, kulturnim, socijalnim i humanitarnim ustanovama u Bosni i Hercegovini i izvan nje postižu zavidne rezultate. Ulaskom u sastav Univerziteta u Sarajevu 29. 9. 2004. godine (kao pridružena članica, a 2013., kao punopravna), Fakultet je stekao mogućnost institucionalno snažnijeg i neposrednijeg djelovanja na društvene, kulturne i naučno-obrazovne procese, odnosno stekao je mogućnost neposrednijega učešća u artikuliranju nove vizije bosanskohercegovačkoga društvenog razvoja. Nezaobilazno je bilo spomenuti da su najuspješniji i najbolji studenti, dobitnici zlatnih i srebrenih znački Univerziteta u Sarajevu u prethodnoj akademskoj godini, bili upravo studenti Fakulteta islamskih nauka i alumnisti Gazi Husrev-begove medrese.

Direktor Gazi Husrev-begove medrese, mr. Dževad Pleh, upriličio je prijem za prof. dr. Zuhdiju Hasanovića i studente u musafirhani Medrese, gdje je naglašeno da ova promocija predstavlja nastavak kontinuirane saradnje između Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu i Gazi Husrev-begove medrese, dvije prestižne odgojno-obrazovne ustanove Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.