Internacionalni univerzitet u Sarajevu

Predstavnici Internacionalnog univerziteta u Sarajevu posjetili Gazi Husrev-begovu medresu
Predstavnici Internacionalnog univerziteta u Sarajevu posjetili Gazi Husrev-begovu medresu

U četvrtak, 09. decembra 2021. godine Gazi Husrev-begovu medresu posjetili su rektor Internacionalnog univerziteta u Sarajevu prof. dr. Ahmet Yildirim i zamjenik generalnog sekretara za pravne i administrativne poslove IUS-a Jahja Imamović. Goste je primio direktor Gazi Husrev-begove medrese doc. dr. hfz. Mensur Malkić.