Vijesti i aktuelnosti

Posjeta profesora “Haxhi Sheh Shamia” medrese Gazi Husrev-begovoj medresi

U subotu, 2. juna 2012. godine, našu školu su posjetili profesori iz medrese “Haxhi Sheh Shamia” iz Skadra. Direktor Gazi Husrev-begove medrese, Zijad Ljevaković, i pomoćnik direktora za internat, Alija Mulić, kao i jedan broj naših profesora, upoznali su naše goste sa historijatom škole, načinu njenog rada, nastavnim planom i programom, te je dogovorena saradnja ove dvije medrese.

Naši gosti su također prezentirali rad medrese “Haxhi Sheh Shamia”, te izrazili svoje zadovoljstvo zbog posjete našoj školi kao i želju za saradnju i uputili poziv da i profesori Gazi Husrev-begove medrese posjete Medresu u Skadru.

Nakon ugodnog razgovora profesori iz Skadra krenuli su u obilazak kulturno-historijskih znamenitosti našeg grada.