Vijesti i aktuelnosti

Konkurs za prijem učenika-ca u I (prvi) razred medresa u BiH u školskoj 2013/14. godini

ISLAMSKA ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINI

RIJASET

 

K O N K U R S

za prijem učenika-ca u I (prvi) razred medresa u BiH

u školskoj 2013./2014. godini

Kandidati za prijem u medrese u BiH u školskoj 2013./2014. godini trebaju ispunjavati  sljedeće uslove:

 •  [list type=circle_list]
  • da nisu stariji od 18 godina,
  • da su završili završni razred osnovne škole s najmanje vrlodobrim uspjehom i primjernim vladanjem, i
  • da su duševno i tjelesno zdravi.

  [/list]

 

Kandidati za upis u medrese polagat će prijemni ispit.

Na prijemnom ispitu se polaže test, koji se sastoji od pismenog dijela (test općeg znanja) i usmenog dijela (učenje Kur’ana).

 

Za prijavu na konkurs za upis u prvi razred jedne od medresa predaju se sljedeći dokumenti: 

    [list type=arrow_list]

   • Zahtjev za upis
   • Svjedodžba o završenoj osnovnoj školi
   • Uvjerenje o uspjehu u dva razreda koji prethode završnom razredu OŠ
   • Izvod iz matične knjige rođenih
   • Ljekarsko uvjerenje
   • Pismena preporuku nadležnog glavnog imama. [/list]

 

Bez prijemnog ispita će biti primljeni kandidati koji prilože diplomu učenika-ce generacije, kao i kandidati koji su postigli superodličan uspjeh u učenju i vladanju u posljednja tri razreda osnovne škole.

Dokumenti se primaju od 01.06.2013. do 13.06.2013. godine u jednoj od medresa:

   •  [list type=minus_list]
    • Gazi Husrev-begova medresa – Sarajevo
    • Behram-begova medresa – Tuzla
    • Elči Ibrahim-pašina medresa – Travnik
    • Karađoz-begova medresa – Mostar.
    • Medresa “Džemaludin ef. Čaušević” – Cazin
    • Medresa “Osman ef. Redžović” – Veliko Čajno/Visoko

    [/list]

 

Prijemni ispit će se održati u subotu, 06. ša'bana 1434. h.g., odnosno  15. juna 2013. godine sa početkom u 9:00 sati u medresama u kojima su kandidati predali svoju dokumentaciju.

Rezultati prijemnog ispita biće objavljeni u medresama tri dana nakon polaganja.

 

Posebna napomena:

Kandidati za upis u prvi razred Gazi Husrev-begove medrese koji su osnovnu školu završili u Kantonu Sarajevo i položili eksternu maturu dokumente predaju u sekretarijat Medrese od 24.06. do 28.06.2013. godine i neće polagati prijemni ispit, nego će biti vrednovani na osnovu uspjeha u osnovnoj školi i rezultata eksterne mature.