Vijesti i aktuelnosti

U Medresi održana kreativna radionica o temi “Mladi, predrasude i stereotipi”

U ponedjeljak, 30.5.2016. godine, u prostorijama Gazi Husrev-begove medrese održana je radionica pod nazivom “Mladi, predrasude i stereotipi”. Radionica je organizovana uz podršku Uprave Medrese u saradnji sa Katehetskim uredom VBN, a dvadeset učesnika imalo je priliku da se međusobno upoznaju i da razgovaraju o navedenoj temi. Radionica je namijenjena za mlade u dobi od 16 do 18 godina, a vodili su je iskusni treneri organizacije Youth for Peace.

Rad spomenute organizacije se bazira na prenošenju iskustva, davanja pozitivnog primjera, te širenju duha zajedništva među mladima. Misija i glavni ciljevi organizacije su usmjereni ka okupljanju mladih, edukaciji i poticanju na aktivizam. 

Cilj održavanja spomenute radionice bio je da se kroz kratke vježbe i diskusiju ukaže mladim ljudima kako se stereotipi, predrasude i diskriminacija svakodnevno pojavljuju i u našem okruženju, te kako je potrebno međusobno surađivati da bismo to osvijestili, te da bismo djelovali na sprečavanju negativnih posljedica.

Tokom radionice, učesnici su svojim blagim osmijehom pokazivali interesovanje i zadovoljstvo što imaju priliku da sudjeluju u radionici, a to su i pokazali svojom aktivnošću. Mladi su imali priliku da izraze svoje stavove i da podijele to sa prisutnim kolegama.