Vijesti i aktuelnosti

Ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo prof. dr. Elvir Kazazović posjetio Gazi Husrev-begovu medresu

U srijedu, 11. januara 2017. godine Gazi Husrev-begovu medresu posjetio je ministar Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo prof dr. Elvir Kazazović sa pomoćnikom ministra gospodinom Abidom Fejzićem. Primio ih je direktor Gazi Husrev-begove medrese hfz. mr. Mensur Malkić sa saradnicima: pomoćnikom direktora za nastavu Halimom Husićem, pomoćnikom direktora za internat Dževadom Plehom, sekretarom Benarisom Šehićem, odgajateljicom hfz. Lejlom Fulurija i profesoricom sporta mr. Džanitom Resić.

Bila je ovo prva posjeta ministra Kazazovića našoj školi, u toku njegovog mandata, a uslijedila je povodom jubileja 480 godina postojanja i kontinuiranog rada. Direktor Malkić izrazio je dobrodošlicu ministru Kazazoviću i njegovom pomoćniku zahvalivši im se na posjeti, te ih upoznao sa uslovima rada škole.

Razgovaralo se o statusu Gazi Husrev-begove medrese u sistemu obrazovanja Kantona Sarajevo i reformskim procesima koje je Ministarstvo pokrenulo po pitanju izrade Zakona o srednjem obrazovanju te podzakonskih akata koji će osigurati kvalitetniju osnovu za unapređenje odgojno-obrazovnog sistema u Kantonu Sarajevo. Posebno se razgovaralo o implementaciiji projekta eksterne mature u srednjim školama Kantona Sarajevo, među kojima je i Gazi Husrev-begova medresa, u cilju evaluacije i kontrole kvalitete srednjeg obrazovanja.

Direktor Malkić je napomenuo da Gazi Husrev-begova medresa namjerava pristupiti izgradnji nove zgrade ženskog odjeljenja Medrese jer je postojeća zgrada neuslovna. Izgradnjom nove zgrade riješili bi i problem sa sportskom salom jer je postojeća sala mala i ne odgovara pedagoškim standardima. Tokom posjete Ministar je obišao kabinete, učionice i sportsku salu i izrazio spremnost Ministarstva da, shodno mogućnostima, podrži projekte koje Gazi Husrev-begova medresa bude realizirala u budućnosti.

Na kraju sastanka direktor Malkić je uručio ministru Kazazoviću i pomoćniku ministar Abidu Fejziću Monografiju „480 godina Gazi Husrev-begove medrese, kao znak zahvalnosti na podršci koju resorno ministarstvo kontinuirano pruža ovoj ustanovi.