Vijesti i aktuelnosti

Maturska pitanja iz Fikha

 1. Šta je fikh i koje su grane fikha
 2. Šerijatski propisi (ahkam šer'ijje), uz primjere
 3. Idžtihad i taklid
 4. Taharet i nedžaset
 5. Istindža i istibra
 6. Abdest, šerijatska osnova (ajet), farzovi i sunneti
 7. Šta kvari abdest
 8. Kada se mora (farz ili vadžib), a kada je preporučeno (sunnet) uzeti abdest
 9. Kada se mora (farz), a kada je preporučeno (sunnet) okupati se
 10. Kada je dozvoljeno uzeti tejemmum i kako se uzima
 11. Fikhski propisi u vezi mesha po mestvama i po zavojima
 12. Fikhski propisi u vezi hajza
 13. Fikhski propisi u vezi nifasa
 14. Sahibi uzr
 15. Kada nam je zabranjeno klanjati bilo koji namaz, a kada samo nafilu
 16. Fikhski propisi u vezi ezana i ikameta
 17. Namaski šarti
 18. Namaski rukni
 19. Namaski vadžibi
 20. Namaski sunneti
 21. Šta kvari namaz
 22. Sehvi sedžda i sedždei tilavet
 23. Ustrojstvo džematskog namaza
 24. Prispijevanje u džematski namaz i naklanjavanje namaza
 25. Namaz musafira
 26. Namaz bolesnika i u prevoznom sredstvu
 27. Nafile namazi
 28. Uvjeti za ispravnost džume namaza
 29. Fikhski propisi bajram namaza
 30. Postupci sa osobom na samrti i umrlom osobom
 31. Kupanje umrlog i zamotavanje u ćefine
 32. Fikhski propisi dženaze namaza
 33. Fikhski propisi u vezi kabura
 34. Fikhski propisi u vezi šehida
 35. Utemeljenje i vrste posta
 36. Ko je obavezan postiti ramazanski post, a ko nije
 37. Šta kvari post
 38. Keffaret i fidja
 39. Fikhski propisi u vezi i'tikafa
 40. Utemeljenje i uvjeti zekata
 41. Zekat na stoku
 42. Zekat na poljoprivredne proizvode
 43. Zekat na rude i dragocjenosti iz zemlje
 44. Potencijalni kandidati za pomoć iz zekatskog fonda, ajet
 45. Fikhski propisi u vezi sadekatul-fitra
 46. Uvjeti za obavezu klanja kurbana
 47. Vrijeme i način klanja kurbana
 48. Utemeljenje i uvjeti hadža
 49. Farzovi hadža
 50. Vadžibi hadža
 51. Obavljanje hadža shodno vrsti
 52. Muhrimski previdi i načini saniranja
 53. Bračne smetnje
 54. Uvjeti za brak
 55. Elementi bračnog ugovora
 56. Propisi u vezi mehra
 57. Poligamija
 58. Razvod braka
 59. Vrste iddeta
 60. Kategorije nasljednika
 61. Alikvotni nasljedni dijelovi, ajeti o nasljedstvu
 62. Nesposobnost nasljednika
 63. Fikhski propisi u vezi kupoprodaje
 64. Kamata
 65. Poslovno udruživanje
 66. Propisi vakufa
 67. Fikhski propisi u vezi zakletve
 68. Šta je usuli fikh i zašto nastaje
 69. Ebu Hanife i njegov mezheb
 70. Idžma’ kao izvor Šerijata
 71. Šta je kijas i koji su njegovi elementi
 72. Pomoćni izvor Šerijata istihsan
 73. Pomoćni izvor Šerijata masleha mursele
 74. Pomoćni izvor Šerijata sedduz-zerai’
 75. Pomoćni izvor Šerijata ‘urf

VAŽNA NAPOMENA: Ispit se sprema iz udžbenika a ne iz nekih nepoznatih skripti!

hfz. dr. Dževad Hrvačić