Vijesti i aktuelnosti

Učenici izborne grupe nastavnih predmeta Historija-Geografija posjetili zgradu UN-a u Sarajevu

U srijedu, 25.10.2017. godine, učenici i učenice izborne grupe nastavnih predmeta Historija-Geografija, i jedan broj učenica četvrtog razreda, u okviru nastavnog predmeta Građansko obrazovanje/Demokratija i ljudska prava, posjetili su zgradu UN-a u Sarajevu.

Učenici su imali priliku, nakon kraćeg predavanja, da učestvuju na kreativnim radionicama, te da kroz korištenje SDG (Sustainable development goals) konsultacijskog alata, sa elementima i dinamikom društvene igre , zajedno pronalaze kreativna rješenja oko nekog odabranog razvojnog cilja ili nekog konkretnog problema.

Voditelj aktivnosti: Selma Ćerimagić, prof. historije