Vijesti i aktuelnosti

Muftija sarajevski posjetio Gazi Husrev-begovu medresu

U petak, 06. jula 2018. godine, muftija sarajevski prof. dr. Enes Ljevaković posjetio je Gazi Husrev-begovu medresu.

Tokom posjete Muftija je u društvu direktora hfz. mr. Mensura Malkića obišao renovirane prostorije u internatu kao i radove III faze rekonstrukcije i adaptacije zgrade koji se trenutno izvode u školskom dijelu zgrade a podrazumijevaju zamjenu untrašnje stolarije na učionicama i kabinetima, rasvjetnih tijela u učionicama i hodnicima (led rasvjeta), PVC poda u učionicama i hodnicima, instaliranje sistema vatrodojave, videonadzora, te zamjena kompletnih el. instalacija čime će učenicima biti obezbijeđeni savremeni uslovi za školovanje.

🎓 ALUMNIREGISTRACIJA
+