Vijesti i aktuelnosti

Terenska nastava u Hercegovini

U subotu, 29.09.2018. godine, realizirana je terenska nastava u Hercegovini. Ovaj vid vanučioničke nastave realiziran je za učenike trećih razreda izborne grupe predmeta Historija/Geografija, kao i za učenike sekcije Historija/Povijest islama. Učenici su imali priliku da saznaju više informacija o bogatoj kulturno-historijskoj baštini i geografskim odlikama Hercegovine. Historijski čas održan je u Mostaru, Počitelju, Stocu, Blagaju i Konjicu. 

Ovom prilikom zahvaljujemo se Upravi škole koja je pružila podršku pri realizaciji terenske nastave.

Voditelji terenske nastave:
Hajrudin Mešić, prof. 
Selma Ćerimagić, prof.