Vijesti i aktuelnosti

Siradžuddin Hadžibajrić, svršenik Gazi Husrev-begove medrese, stekao titulu hafiza

U utorak, 26. novembra 2019. godine, u Sarajevu, pred hafiskom komisijom Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, uspješno je položio hifz Siradžuddin Hadžibajrić, svršenik Gazi Husrev-begove medrese.

Siradžuddin Hadžibajrić, svršenik Gazi Husrev-begove medrese, stekao titulu hafiza

Hafiz Siradžuddin Hadžibajrić, sin Selima i Blekise iz Sarajeva, rođen je u Sarajevu 27. januara 1999. godine. Osnovnu školu „Mula Mustafa Bašeskija“ završio je u Sarajevu. Gazi Husrev-begovu medresu upisao je školske 2014/2015. godine a završio školske 2017/2018. godine. Tokom školovanja u Medresi postizao je odličan uspjeh i primjerno vladanje u svim razredima. Hifz je učio pred muhaffizom hfz. Sadrudinom Išerićem, imamom Careve džamije u Sarajevu. Polaganje hifza je trajalo od 12. do 26. novembra 2019. godine pred hafiskom komisijom: kurra hafiz dr. Dževad Šošić, hfz. dr. Muhamed Čajlaković, hfz. dr. Đevad Hrvačić i hfz. mr. Abdulaziz Drkić.

Čestitamo hafizu Siradžuddinu, njegovoj porodici, muhaffizu i članovima Nastavničkog vijeća Gazi Husrev-begove medrese.