Vijesti i aktuelnosti

Adnan Salihagić, učenik trećeg razreda Gazi Husrev-begove medrese, položio hifz

Adnan Salihagić, učenik trećeg razreda Gazi Husrev-begove medrese, položio hifz

U četvrtak, 20. avgusta 2020. godine, pred Komisijom za hifz Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, posljednje sure Časnog Kur'ana proučio je Adnan Salihagić, sin Edina i Salihe iz Sarajeva i time stekao titulu hafiza Kur'ana.

Adnan Salihagić rođen je u Sarajevu 07.8. 2002. godine. Završio je Osnovnu školu “Mustafa Busuladžić” u Sarajevu a ove školske godine i treći razred Gazi Husrev-begove medrese odličnim uspjehom. Hifz je učio pred muhaffizom mr. hfz. Ammarom Bašićem.

Polaganje hifza je trajalo od 06. do 20. avgusta 2020. godine pred hafiskom komisijom: kurra hafiz dr. Dževad Šošić, hfz. dr. Muhamed Čajlaković, hfz. dr. Đevad Hrvačić i hfz. mr. Abdulaziz Drkić.

Upućujemo iskrene čestite hafizu Adnanu, njegovoj porodici, muhaffizu i kolektivu Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu.