Vijesti i aktuelnosti

Gazi Husrev-begovoj medresi poklonjeni Kur'ani na brajevom pismu

Gazi Husrev-begovoj medresi poklonjeni Kur'ani na brajevom pismu

U petak, 13. novembra 2020. godine direktor Gazi Husrev-begove medrese dr. hfz. Mensur Malkić primio je od Senahid-ef. Bristrića, donedavnog ambasadora Bosne i Hercegovine u Kraljevini Saudijskoj Arabiji, dva primjerka Kur'ana na brajevom pismu koje su poklonili Abdurrahman bin Nasir El-Resini i Bedr bin Nasir El-Resini za potrebe slabovidnih učenika Medrese.

Ovaj vrijedni poklon olakšat će slabovidnim učenicima savladavanje nastavnih sadržaja iz predmeta Kiraet u Gazi Husrev-begovoj medresi. Jedan primjerak Kur'ana na brajevom pismu biće uručen slabovidnom učeniku prvog razreda u tekućoj školskoj godini, a drugi primjerak će biti deponovan u školsku biblioteku.

Direktor Malkić se zahvalio Senahid-ef. Bristriću a posebno donatorima na poklonu.

🎓 ALUMNIREGISTRACIJA
+