donacija

Gazi Husrev-begovoj medresi poklonjeni Kur'ani na brajevom pismu
Gazi Husrev-begovoj medresi poklonjeni Kur'ani na brajevom pismu

U petak, 13. novembra 2020. godine direktor Gazi Husrev-begove medrese dr. hfz. Mensur Malkić primio je od Senahid-ef. Bristrića, donedavnog ambasadora Bosne i Hercegovine u Kraljevini Saudijskoj Arabiji, dva primjerka Kur'ana na brajevom pismu koje su poklonili Abdurrahman bin Nasir El-Resini i Bedr bin Nasir El-Resini za potrebe slabovidnih učenika Medrese.

Donacija Diyaneta Gazi Husrev-begovoj medresi

U petak, 16. oktobra 2015. godine, na prigodnoj svečanosti u Gazi Husrev-begovoj biblioteci u Sarajevu, srednjoškolskim ustanovama Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, medresama u Bosni i Hercegovini i Sandžaku, Prvoj bošnjačkoj gimnaziji u Sarajevu i Islamskoj gimnaziji dr. Ahmed Smajlović u Zagrebu, dodijeljeno devet interaktivnih tabli s projektorima i 50 laptopa. Ovu donaciju u […]